Als dit bericht niet goed wordt weergegeven, klikt u hier.

Met een groep van 21 Syrische docenten is onze tweede training in augustus van start gegaan. In de afgelopen vier weken hebben de deelnemers geleerd over het onderwijs in Nederland en over de inzet van digitale leermiddelen zoals Moodle, Socrative en Padlet. Ook bezochten zij scholen om kennis te maken met de onderwijspraktijk.
In deze nieuwsbrief komt een aantal activiteiten in en rondom de training aan bod.

Met vriendelijke groet,
Het team van The Mobile Educator

Schoolbezoeken

In groepjes bezochten de deelnemers vorige week vier basisscholen in Leiden. Zij maakten kennis met Nederlandse onderwijscollega's en woonden lessen bij.
Op de foto: Nederlandse en Syrische docenten met elkaar in gesprek

Offerfeest

Ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest op 12 september trakteerden de cursisten op Syrische hapjes.
5 oktober: UNESCO World Teachers’ Day. Koning Willem I College Den Bosch

Op vijf oktober aanstaande is het World Teachers’ Day. Het Koning Willem I College in Den Bosch, één van de ruim dertig UNESCO-scholen in Nederland, viert deze dag met het organiseren van een ‘ronde tafel bijeenkomst’ waaraan leraren uit Nederland, Duitsland, Finland en enkele andere landen deelnemen. Tien Syrische docenten van The Mobile Educator zullen daarbij actief aanschuiven!

Voor onze docenten een unieke gelegenheid om educatieve ervaringen uit te wisselen en om hun netwerk in het onderwijs opnieuw op te bouwen.


Sponsoring Hogeschool Leiden

Op de personeelsdag van de Hogeschool Leiden heeft The Mobile Educator €4500 ontvangen. Dank aan de organisatie van de dag en aan de deelnemers aan deze activiteit!

Wij kunnen onze trainingen geven dankzij de inzet van vrijwilligers, de gastvrijheid van het ICLON en de bijdragen van onze sponsors, waaronder het Fonds 1818 en het Universitair Facilitair Bedrijf van de Universiteit Leiden.. Maar om een volgende training te kunnen organiseren hebben we nieuwe financiering nodig. Daarom willen we u vragen om contact (link) met ons op te nemen als u ideeën heeft over mogelijke sponsoring en financiering.

verleent patronage aan The Mobile Educator training.


U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent (geweest) bij de The Mobile Educator, of omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van activiteiten van The Mobile Educator.
Wilt u liever geen berichten meer van ons ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze mail en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. 

Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook


Als u deze e-mail (aan: unknown@noemail.com) niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

The Mobile Educator
Wassenaarseweg 62A
2333 AL Leiden
Netherlands


info@mobile-educator.org
www.mobile-educator.org