Als dit bericht niet goed wordt weergegeven, klikt u hier.

Nu gaan nadenken over opbouw van onderwijs in Midden-Oosten

Minder dan een jaar geleden stonden Henk Frencken en ondergetekende in het ICLON gebouw naar buiten te kijken. Henks kamer kijkt uit op het vroegere TNO gebouw, dat al jaren leeg stond en opeens een noodopvang voor vluchtelingen was geworden. Op dat moment waren we net bezig met een Summerschool voor buitenlandse docenten op het gebied van blended learning. Van alles werd duidelijk: de doelgroep die we willen professionaliseren is door ongelukkige omstandigheden in Nederland. Collega’s uit het Midden-Oosten zitten te wachten in de noodopvang en hebben de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Bijna allen hebben contact met familie via de mobile telefoon.

En opeens is het idee geboren: kunnen we deze collega’s aanspreken op hun kracht als docent en hen in deze moeilijke omstandigheden ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door cursussen op het gebied van modern ICT-gebaseerd onderwijs te geven? Op die manier zouden ze niet alleen hun eigen kinderen les kunnen geven met behulp van appjes en YouTube, tegelijkertijd zou de cursus de deelnemers een allereerste kennis laten maken met de Nederlandse onderwijsstructuur en -vormen. Eigenlijk begint hiermee de integratie en inburgering van de deelnemers. Daarnaast kijken we niet naar de aan- of afwezigheid van verblijfsstatus, want buiten de lijnen kleuren is soms nodig om dingen voor elkaar te krijgen.

Na een brainstorm in december ging het snel, het initiatief werd op Facebook gelanceerd, de Universiteit Leiden en het ICLON steunden meteen. Ook anderen zagen het belang van ons initiatief, bijvoorbeeld de Soroptimsten, Unesco en professor Laurens Jan Brinkhorst. De laatste legde de deelnemers uit dat er veel mogelijk is in Nederland,  maar dat er tegelijkertijd een beroep op hun aanpassingsvermogen zou worden gedaan. De eerste editie van de The Mobile Educator eindigde eind april. Inmiddels hebben we een tweede editie achter de rug, gesponsord door onder andere Fonds 1818 en de Hogeschool Leiden.

In vergelijking met de eerste cursus zien we dat de instanties meer belangstelling krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan zagen we op 6 oktober. Op die dag opende de rector van de Universiteit Leiden de ‘Huiskamer voor vluchtelingstudenten'. Nour Fattouh, één van de TME studenten sprak waarderende woorden voor dit initiatief (zie verderop in deze nieuwsbrief). Het UAF was ook aanwezig bij deze belangrijke bijeenkomst. Leiden doet hiermee zijn naam eer aan als liberale universiteit en stad van de vrijheid.  

TME is van plan door te gaan, zo hopen we begin volgend jaar een derde cursus aan te bieden. Daarnaast is TME bezig om nieuwe initiatieven op te zetten waarover we u hopelijk binnenkort meer kunnen vertellen. En ten slotte: nu lijkt het hopeloos, maar juist daarom is dit het moment om met onze TME docenten en andere belangstellenden systematisch na te gaan denken over nieuw, modern en op democratische waarden geschoeid onderwijs in het Midden-Oosten. Dat lijkt nu heel ver weg, en toch denk ik dat we daarom nu over dit thema moeten gaan nadenken, met meerdere partijen zodat we elke kans kunnen aangrijpen om in de regio aan de slag te gaan met docenten uit de regio die in Nederland verbleven. Kortom we blijven nog wel even bezig… 

Uw steun daarbij is natuurlijk meer dan van harte welkom,
Namens TME, Marc van den Muijzenberg, voorzitter

Eerst cursist, dan docent

Ayman Kanon was deelnemer van de eerste training, en werkte mee aan de tweede training als docent en mede-organisator. Ayman heeft Engels en taalkunde gestudeerd, en was leraar Engels op een middelbare school in Syrië. In de training die hij zelf volgde vond hij vooral de schoolbezoeken waardevol, maar ook de kennismaking met blended learning en flipping the classroom.Als docent in de tweede training moest hij deze en andere  hulpmiddelen en technieken die in het Nederlandse onderwijs gebruikt worden beheersen: ‘Mijn perspectief was nu meer dat van een professional, omdat ik zelf moest lesgeven. Ik zag ook de professionaliteit van mijn Syrische collega’s. Zij pasten zich snel aan aan de huidige situatie en aan het onderwijssysteem.’

Evaluatie training

Uit de evaluatie van de tweede training bleek dat de deelnemers de schoolbezoeken het beste onderdeel van de training vonden. Zij konden op de scholen kennis maken met het Nederlandse onderwijs in de praktijk en contact leggen met Nederlandse collega-docenten. Ook waardeerden zij dat zo veel verschillende docenten en gastsprekers hun ervaring kwamen delen, waardoor ze uiteenlopende dingen geleerd hebben.

Onze dank gaat uit naar collega’s en leerlingen van De Dukdalf, Lucas van Leyden, de Lorentzschool en de Jozefschool, allen primair onderwijs in Leiden. Tevens aan de VO-scholen Rijnlands Lyceum Sassenheim, Fioretticollege Lisse, Montessori Lyceum Amsterdam en De Nieuwe HAVO, Amsterdam. Tenslotte aan de Educatieve Faculteit van de Hogeschool Amsterdam en de Opleiding International Communication and Media van de Hogeschool Utrecht.Opening Meeting Point

Op de laatste dag van de training, 6 oktober, was de groep aanwezig bij de opening van het Meeting Point voor vluchtelingstudenten van de Universiteit Leiden.
TME-cursist Nour Fattouh, civiel ingenieur en docent, hield een toespraak (video door Henk Frencken).


Video-selfie

Het zelf ontwerpen en maken van educatieve videoclips was een van de onderwerpen die tijdens de training aan bod kwamen. Als eerste opdracht, nog vóór de sessie zelf plaatsvond, maakten de deelnemers een video-selfie. Deze selfie van regietalent Batoul willen we jullie graag laten zien: Primary and Secondary Colors


Lunches van het UFB

Op de trainingsdagen werd de lunch aangeboden door het Universitair Facilitair Bedrijf van de Universiteit Leiden. Dank jullie wel voor het heerlijke eten!

Wij kunnen onze trainingen geven dankzij de inzet van vrijwilligers, de gastvrijheid van het ICLON en de bijdragen van onze sponsors.. Maar om een volgende training te kunnen organiseren hebben we nieuwe financiering nodig. Daarom willen we u vragen om contact (link) met ons op te nemen als u ideeën heeft over mogelijke sponsoring en financiering.

Artikel over TME in het Fonds 1818 Magazine

verleent patronage aan The Mobile Educator training.


U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent (geweest) bij de The Mobile Educator, of omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van activiteiten van The Mobile Educator.
Wilt u liever geen berichten meer van ons ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze mail en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen.
Samenstelling en redactie: Carla den Hartog

Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook


Als u deze e-mail (aan: unknown@noemail.com) niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

The Mobile Educator
Wassenaarseweg 62A
2333 AL Leiden
Netherlands


info@mobile-educator.org
www.mobile-educator.org