Als dit bericht niet goed wordt weergegeven, klikt u hier.

Professionaliseringstraject voor docenten Engels in Amsterdam start op 28 juni

Twintig docenten Engels, voornamelijk stautushouders afkomstig uit Syrië, volgen vanaf 28 juni een professionaliseringstraject, dat bij succes kan leiden tot een baan bij een van de ROC’s in Amsterdam en toegang tot een wettelijk erkende lerarenopleiding. 

De gemeente Amsterdam financieert het project ‘Professional Pathways for Amsterdam Statusholders’ uit de fondsen beschikbaar onder de Subsidieregeling Aanpak Statushouders. 

Door dit traject zetten de deelnemers een belangrijke stap naar in hun integratie en wordt tevens gewerkt aan het tekort aan docenten Engels in het MBO. De deelnemers krijgen gedurende 16 trainingsdagen kennis en begrip van het Nederlandse beroepsonderwijs, qua structuur, organisatie en pedagogische benadering. Ze maken door een stage in de klas ook actief kennis met het Nederlandse beroepsonderwijs. De stage wordt begeleid door een docent Engels van een ROC. Penvoerder is de ‘Stichting The Mobile Educator’, die in dit project samenwerkt met ‘De Nationale DenkTank’ en ‘The Refugee Start Force’. ROC Amsterdam, ROC TOP en de Hogeschool van Amsterdam zijn nauw betrokken.

Aanstaande woensdag 28 juni wordt de training officieel geopend door Elvire Biegel, Directeur Onderwijs MBO College Centrum, ROC Amsterdam. Alle deelnemers en tutoren zijn aanwezig. De Gemeente Amsterdam zal vertegenwoordigd zijn, evenals alle andere genoemde organisaties.


verleent patronage aan The Mobile Educator training.


U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent (geweest) bij de The Mobile Educator, of omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van activiteiten van The Mobile Educator.
Wilt u liever geen berichten meer van ons ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze mail en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen.
Samenstelling en redactie: Carla den Hartog
Foto: Carla den Hartog

Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook


Als u deze e-mail (aan: unknown@noemail.com) niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

The Mobile Educator
Wassenaarseweg 62A
2333 AL Leiden
Netherlands


info@mobile-educator.org
www.mobile-educator.org